برچسب: همگرایی
حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی نژاد:هم گرایی ستادبا مجمع رهروان استان تقویت مبارزه با فسادرا در پی دارد
۲۹ تیر ۱۳۹۹
بدون دیدگاه

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی نژاد:هم گرایی ستادبا مجمع رهروان استان تقویت مبارزه با فسادرا در پی دارد

جلسه دبیرستادامربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان باریاست مجمع رهروان باهدف هم گرایی بیشتر وتقویت فعالیتها و بررسی نقاط قوت وضعف برگزار گردید ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی نژاد گزارشی از اقدامات ارزشمند آن ستاد در خصوص مطالبه گری از مسئولان وسایر فعالیتها ارائه نمودند وعزم جزم  ستاد در برخورد با گلوگاههای فساد…..