برچسب: مجمع رهروان
دومین ویژه نامه داخلی صراط(مجمع رهروان استان اصفهان) با موضوع مساجدقرارگاه مهروامید به چاپ رسید
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

دومین ویژه نامه داخلی صراط(مجمع رهروان استان اصفهان) با موضوع مساجدقرارگاه مهروامید به چاپ رسید

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان دومین ویژه نامه داخلی مجمع رهروان با موضوع مساجد قرارگاه مهروامید وعنوان طرح وپیگیری های انجام شده به چاپ رسید دراین نشریه به عملکرد بیش از۵۰مسجد دراین طرح پرداخته شد درهمین زمینه به فعالیت ائمه جماعات وجمعه ای که درمناطق سیل زده فعالیت…..

همایش سالیانه مجمع رهروان امربه معروف و نهی ازمنکر استان دهم اسفند۹۷
۶ اسفند ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

همایش سالیانه مجمع رهروان امربه معروف و نهی ازمنکر استان دهم اسفند۹۷

تاثیرگذاری نقش امر به معروف در قوام حاکمیت رئیس مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در ادامه گفت : امر به معروف نقش مهم و تاثیرگذاری در ۴۰ سال گذشته در قوام حاکمیت داشته است و امروز نیز این تاثیرگذاری ادامه دارد. سردار استکی افزود : در لبیک گویی به…..

دکتر آذین:حامی برنامه فرهنگی وامربه معروفی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر می باشیم.ودر خصوص تخصصی عمل کردن ابعاد ختلف امربه معروف ونهی از منکر دانشگاه های آزادی آمادگی همکاری می باشند.
۲۰ آبان ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

دکتر آذین:حامی برنامه فرهنگی وامربه معروفی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر می باشیم.ودر خصوص تخصصی عمل کردن ابعاد ختلف امربه معروف ونهی از منکر دانشگاه های آزادی آمادگی همکاری می باشند.

دکتر آذین:حامی برنامه فرهنگی وامربه معروفی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر می باشیم.ودر خصوص تخصصی عمل کردن ابعاد ختلف امربه معروف ونهی از منکر دانشگاه های آزادی آمادگی همکاری می باشند. به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان جلسه ای با حضور دکتر آذین ریاست دانشگاههای آزاد…..

جلسه یکشنبه های ستادمجمع رهروان استان اصفهان
۵ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

جلسه یکشنبه های ستادمجمع رهروان استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان استان اصفهان.ستادمجمع استان هرهفته یکشنبه ها را باحضور ریاست وجانشین مجمع جهت پیگیری مصوبات جلسات خودرا بطور منظم برگزار نموده واز ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۰جلسه دراین خصوص برگزار کرده وکلیه فعالیتهای مجمع دراین جلسه که با حضور مدیران برگزار می نماید بتصویب می رسدبا توجه به اینکه…..

دربحث امربه معروف بدون تعارف باحفظ آبرو ودر تمام ابعاد آن انجام وظیفه می کنیم
۱۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دربحث امربه معروف بدون تعارف باحفظ آبرو ودر تمام ابعاد آن انجام وظیفه می کنیم

حجت الاسلام صادقز اده درهمایش ناظران مجمع رهروان استان اصفهان پستقدیروتشکرازحضور باشکوه نخبگان اصفهان از حوزه ودانشگاهها به همکاری خوب دستگاههای نظارتی بااین مجمع اشاره کردو عنوان داشت درطرح شهیدمیثمی یاناظران ویژه دربحث امربه معروف بدون تعارف باحفظ آبرو ودر تمام ابعاد آن انجام وظیفه میکنیم به گزارش روابط عمومی مجمع جانشین ومدیر طرح ناظران…..