حسینی: خصوصی‌سازی میدان بی‌آینده است / مهدیار: امکان ایجاد بخش خصوصی واقعی با وجود تعارض منافع وجود ندارد