برگزاری جلسه فصلی ومشترک نیروی انتظامی و مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکراستان اصفهان ، جلسه فصلی ومشترک نیروی انتظامی استان ومجمع برگزار گردید. در این جلسه برتقویت اجرای طرح سلمان محمدی(صل الله علیه وآله وسلم)و اجرای آن در شهرستان های استان اصفهان، راه اندازی ایستگاه های سلامت وفرهنگ در نقاط مختلف شهر اصفهان با همکاری دانشگاه […]

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکراستان اصفهان ، جلسه فصلی ومشترک نیروی انتظامی استان ومجمع برگزار گردید.

در این جلسه برتقویت اجرای طرح سلمان محمدی(صل الله علیه وآله وسلم)و اجرای آن در شهرستان های استان اصفهان، راه اندازی ایستگاه های سلامت وفرهنگ در نقاط مختلف شهر اصفهان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در ایام عید نوروز و حمایت از قرارگاه ثار الله جهت مبارزه بافساد تاکید شد.