برگزاری دوره ویژه آموزشی باحضور ۳۰۰نفر از ناظران مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکراستان اصفهان ، به همت معاونت آموزش و پژوهش و قرارگاه یاوران معروف مجمع دوره آموزشی ناظران مجمع برگزار گردید. در این دوره که با حضور ۳۰۰نفر از ناظران مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر در حسینیه شهدای بسیج برگزار گردید.دوره آموزشی جهت ایجاد […]

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکراستان اصفهان ، به همت معاونت آموزش و پژوهش و قرارگاه یاوران معروف مجمع دوره آموزشی ناظران مجمع برگزار گردید.

در این دوره که با حضور ۳۰۰نفر از ناظران مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر در حسینیه شهدای بسیج برگزار گردید.دوره آموزشی جهت ایجاد پایگاه های فرهنگی اجتماعی طرح سلمان محمدی صلی  الله علیه و آله و سلم درنوروزسال ۱۴۰۰ و همچنین برپایی ایستگاه های سلامت و فرهنگ در۱۴ نقطه اصفهان که با همکاری نیروی انتظامی ودانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت خواهد گرفت انجام شد.