دیدار حاج قاسم با مادر حاج‌ احمد متوسلیان+ عکس

تصویری از دیدار حاج قاسم با مادر حاج‌ احمد متوسلیان را در ادامه خواهید دید.

تصویری از دیدار حاج قاسم با مادر حاج‌ احمد متوسلیان را در ادامه خواهید دید.

احمد متوسلیان