رضا پورداود:اصناف اصفهان ،انصاف را به مردم می چشانند.

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان ، رضا پورداود رئیس قرارگاه قسط وعدل مجمع اظهار داشت:به منظور احیاء وگسترش فضیلت انصاف به عنوان یک هنجار شرعی وقانونی خصوصا در راستای بسط و ترویج فریضه الهی امر به معروف ونهی از منکر توافقی به عمل آمده فی مابین قرارگاه […]

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان ، رضا پورداود رئیس قرارگاه قسط وعدل مجمع اظهار داشت:به منظور احیاء وگسترش فضیلت انصاف به عنوان یک هنجار شرعی وقانونی خصوصا در راستای بسط و ترویج فریضه الهی امر به معروف ونهی از منکر توافقی به عمل آمده فی مابین قرارگاه قسط وعدل مجمع ،اتاق اصناف و مدیریت بازرسی اصناف اجرایی گردید.

وی به اهمیت عدل وانصاف در جامعه اشاره و تصریح کرد: عدل وانصاف از موضوعاتی است که بیش از هر زمانی امروزه وجودش ضروی و لازم است این خصلت اولی تر از همه زیبنده است که در رفتارکسانی تجلی یابد که معاش و نیاز های روزانه مردم شریف ودر نتیجه با حیات و زندگی آنان سرو کار دارند آنهم در روزگاری که دشمنان ملت بیشتر از هر زمان دیگری در پی خشکاندن ریشه های حیات و بستن منافذ و تنفس او هستند از اینروبازاریان متقی و مردمدار در صف مقدم این مقابله اند.

وی بیان داشت: در همین راستا با استقبال ،مساعدت و همکاری های خوب مدیران محترم اتاق و بازرسی اصناف پوستری با مضمون (انصاف چشیدنی است) و مزین به حدیثی از مولای متقیان امام علی (ع) در فضیلت انصاف در تیراژ نسبتا بالا تکثیر و بعضا نیز به صورت بنر تکثیر و بین تعدادی از اصناف توزیع گردید.

پورداود به اعطای نشان انصاف به اصناف اشاره وافزود: در گام دوم نیز طرح اعطای نشان انصاف به اتاق اصناف مرکز اصفهان پیشنهاد گردید که هدف از این اقدام  نیز گسترش ارزش والای انصاف در معاملات با ذکر ویژه گی های کاسب منصف ،بهره مندی عموم مردم شریف خصوصا اقشار کم در آمد از برکات آن، الگو سازی مفاهیم ارزشی و متعالی ، ایجاد آرامش روانی در بازار، تاثیر ارزشمند آن در تقلیل رفتار های نشان دهنده احتکار،گرانفروشی، کم فروشی ، تقلب در فروش و نیز مقابله با پدیده زشت وناپسند حرص و طمع ودر نتیجه ضعیف شدن فرهنگ رزق محور در بین بعضی ازفعالان اقتصادی است ماهیت طرح پیشنهادی فرهنگی است اما آثار و نتایج آن حتما اقتصادی هم می باشد

وی در پایان گفت:گروه های هدف و چگونگی اجرای طرح از جمله نحوه شناسایی و ملاک های آن ، نحوه انتخاب، چگونگی و زمان اعلام اسامی و تقدیر و اعطای نشان به افراد منتخب مشخص شده است و مجمع رهروان امربه معروف و نهی از منکر استان اصفهان نیز آمادگی خود را جهت کمک به اجرای طرح اعلام نموده است.