دفترمجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر شهر بهارستان افتتاح گردید.

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان، دفتر مجمع شهربهارستان راه اندازی گردید.   طی حکمی از سوی دکتر جواد استکی حجت الاسلام والمسلمین محمد زمانی  بعنوان مدیر مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر شهر بهارستان  منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان، دفتر مجمع شهربهارستان راه اندازی گردید.

 

طی حکمی از سوی دکتر جواد استکی حجت الاسلام والمسلمین محمد زمانی  بعنوان مدیر مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر شهر بهارستان  منصوب شدند.