سردار استکی:مساجد وتلاش روحانیون ،محور زمینه سازی ظهور حضرت امام زمان(عج) می باشد.

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان دکتر جواد استکی ریاست مجمع در سخنانی در جشنواره ارادت به صاحب الامر(عج) به اهمیت نقش مسجد در زمینه سازی ظهور آن حضرت پرداخت. دکتر جواد استکی در جشنواره ملی ارادت به اهمیت احیای امربه معروف ونهی از منکراشاره واظهار داشت:امر به […]

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان دکتر جواد استکی ریاست مجمع در سخنانی در جشنواره ارادت به صاحب الامر(عج) به اهمیت نقش مسجد در زمینه سازی ظهور آن حضرت پرداخت.

دکتر جواد استکی در جشنواره ملی ارادت به اهمیت احیای امربه معروف ونهی از منکراشاره واظهار داشت:امر به معروف و نهی از منکر در پی فرامین مقام معظم رهبری مد ظله العالی، به عنوان یک واژه و یا نهاد مردمی شکل گرفت تا بتواند به قول مقام معظم رهبری «این واژه فراموش شده» را احیا کند. لذا ما هم در استان اصفهان و شهرستان های اطراف، با کمک خواهران و برادران این سنت را احیا کردیم.

وی به اهمیت مساجد در جامعه اسلامی اشاره وافزود: یکی از این مسائل، بحث مساجد و روحانیون و تلاش در جهت ایفای نقش مسجد در زندگی است این انقلاب از مسجد شکل گرفت و در مسجد احیا شد و تأکید مقام معظم رهبری در حفظ مساجد است و مهم ترین عوامل مسجد، ائمه جماعت و روحانیون مساجد هستند.

استکی تصریح کرد: تمام تلاش دشمن دین زدایی، روحانیت زدایی، اسلام زدایی و بی توجه کردن مردم نسبت به مساجد است که کرونا هم جزو اهداف دشمن بوده است.

ریاست مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان به فعالیت های مجمع اشاره وبیان داشت: یکی از فعالیت های مجمع امر به معروف و نهی از منکراستان اصفهان همراه با بسیج، کمک به مدافعان سلامت و با محوریت مسجد بود که در این زمینه بسیار تلاش کردند وتدابیر و کمک مقام معظم رهبری، به عنوان یک الگو؛ بسیار به بهبود این شرایط کمک کرد و با توجه به تأکیدات و الگو بودن ایشان، باید تلاش کنیم که مساجد را حفظ کنیم.

سردار استکی به زمینه سازی ظهور امام زمان (عج) با محوریت مسجد اشاره وافزود:تمامی اعزامی ها و رزمنده ها و حتی کمک های مؤمنانه همه در مساجد انجام شد ائمه جماعت هم در جنگ ها و بحران ها بسیار حضور پررنگ داشتند و همین ها باعث پیروزی ما در جنگ شد و مسجد می تواند منتظر قدوم مبارک امام زمان (عج) باشد اگر ائمه مساجد تلاش کنند زمینه ظهور هم فراهم می شود.