آغاز دوره مدیریت فرهنگی مسجد با موضوع نهج البلاغه، فضای مجازی و قرارگاه مهر و امید در استان اصفهان

دسته: مجمع رهروان اصفهان
پنجشنبه - ۲۹ آبان ۱۳۹۹

در راستای عمل به فرمایش اخیر مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت سه موضوعِ « امنیت ، اقتصاد و فرهنگ»  و اهتمام بیشتر دراین سه مقوله مهم وتاکید معظم له برمسجد محوری وحسب وظیفه ذاتی روحانیان وائمه محترم جماعات و جمعه درمساجد ویژه تقویت مبانی فرهنگی ودینی ،پس از برگزاری دوره حضوری جمعی ازامامان جماعت با موضوع مدیریت مسجد واهمیت نهج البلاغه وپرداختن به موضوع مبارزه باآسیب های اجتماعی ،و سوادرسانه، مرکز رسیدگی به امور مساجد استان وقرارگاه مهروامید مساجد (مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان )دوره آموزشی را برگزار نمودند و دراین خصوص باتوجه به برنامه ریزی حجت الاسلام قاسمی رابط مرکزومسئول مساجد منطقه ۱۴اصفهان وحجت الاسلام صادق زاده جانشین مجمع که ریاست قرارگاه مهروامید مساجدرا برعهده دارند وآمادگی منطقه ۱۴ مرکز رسیدگی به امور مساجداین دوره بصورت غیر حضوری ودرصورت پدید آمدن شرایط حضوری به منظور عمل به فرامین معظم له و جامعه مسجد محور وبهره مندی ازاین ظرفیت عظیم معنوی آغاز نموده که این امکان هست که امامان جماعت مساجد دراین دوره شرکت نمایند.

شرایط دوره: ثبت نام و ارسال شماره شبکه اجتماعی ایتا به دبیر برگزاری دوره حجت الاسلام نوری به شماره ۰۹۳۸۴۱۴۹۹۴۸

امتیاز:اهدای گواهینامه پایان دوره/بهره مندی از هدایای نقدی ویژه برترینها/برنامه ریزی های حمایتی وپشتیبانی ویژه خانواده محترم/پیگیری اجرایی شدن حمایتهای طرح قرارگاه مساجد مهروامید

آغاز دوره از ۱۰آذرماه می باشد

مفاد آموزشی دوره:

۱- چگونگی بیان نهج البلاغه (شیوه نوین وانگزیشی گفتن)
۲- تبلیغ درفضای مجازی فرصت وتهدیدها
۳- مساجدقرارگاه مهر وامید


دیدگاه ها