بازدید سرداراستکی از دفترحمایت حقوقی وقضایی ایثارگران استان اصفهان/تصویر

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر استان اصفهان،پاسدار انقلاب اسلامی سردار دکتر جواد استکی رئیس مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان به مناسبت هفته قوه قضائیه از دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران استان اصفهان بازدید نمود. سردار استکی ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و خسته نباشید به […]

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر استان اصفهان،پاسدار انقلاب اسلامی سردار دکتر جواد استکی رئیس مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان به مناسبت هفته قوه قضائیه از دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران استان اصفهان بازدید نمود.

سردار استکی ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و خسته نباشید به مسئول وکارکنان دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران استان خدمت به ایثارگران ورزمندگان را نوعی عبادت برشمردند و بر خدمات دهی به این عزیزان تاکید نمودند.

در این بازدیدسرهنگ پاسدار سعید حیدری مسئول دفتر حمایت حقوقی وقضایی ایثارگران استان اصفهان گزارشی از فعالیت این دفتر و خدمات رسانی به ایثارگران ارائه نمود.