جلسه شورای عالی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان برگزار شد.

  به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان جلسه شورای عالی مجمع برگزار شد. در این جلسه سردار استکی رئیس مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان اظهار داشت: امروز وظیفه آمربه معروف امید آفرینی به مردم است وباید دراین مسیر نهادها وارگان ها تلاش جدی داشته […]

 

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان جلسه شورای عالی مجمع برگزار شد.

در این جلسه سردار استکی رئیس مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان اظهار داشت: امروز وظیفه آمربه معروف امید آفرینی به مردم است وباید دراین مسیر نهادها وارگان ها تلاش جدی داشته باشند.

وی تصریح کرد:دشمن تمام توان خودرا برای ناامید کردن مردم ازنظام وانقلاب رابکارگرفته است که مردم بابصیرت ،مومن وانقلابی ایران اسلامی باحضور خود درمیدان های مختلف نقشه دشمنان رانقش بر آب کردند.

 

لازم بذکراست در جلسه بر لزوم پیگیری معاونت جوان های مجمع جهت برنامه ریزی برنامه های تربیتی و آموزشی تاکید شد.