جلسه شورای عالی مجمع برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان ؛جلسه شورای عالی مجمع برگزار شد در این جلسه دکتر استکی رئیس مجمع اظهار داشت: مسئولین باید نسبت به تهدیدات فرهنگی دشمن وهنجار شکنان تلاشی مضاعف داشته باشند تا این تهدیدات را تبدیل به فرصت نمایند. وی تصریح کرد : باتوجه به […]

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان ؛جلسه شورای عالی مجمع برگزار شد در این جلسه دکتر استکی رئیس مجمع اظهار داشت: مسئولین باید نسبت به تهدیدات فرهنگی دشمن وهنجار شکنان تلاشی مضاعف داشته باشند تا این تهدیدات را تبدیل به فرصت نمایند.

وی تصریح کرد : باتوجه به معرفی دبیرجدید ستاد امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان ،درخواست داریم قرارگاه عفاف وحجاب در ستاد تشکیل و به جد در این خصوص در ادارات ونهاد ها آن را اجرایی کرد وجلو عده ای انگشت شمار هنجار شکن که دست نشانده دشمن هستند را گرفت.

برگزاری جشنواره دختران شایسته وطراز انقلاب اسلامی ،برگزاری کلاس های آموزشی وتوجیهی برای ناظران جدیدالورود به مجمع وآموزش حقوق عامه به ناظران در فضای مجازی از مصوبات جلسه شورای عالی مجمع بود.

لازم به ذکراست درپایان جلسه، احکام جدید بعضی ازمعاونت های مجمع به اعضاء تقدیم شد:

دکتر محمدرضا یوسفی با حفظ سمت جانشینی مجمع بعنوان معاونت آموزش و پژوهش

آقای محمدرضا مسقطیان معاون هماهنگ کننده

آقای حسن کاظمی زاده مسئول دفتر ومدیر روابط عمومی

آقای محمد کارگر معاونت نیروی انسانی وجذب

دکتر رضا پورداود معاونت دولت به مردم ومردم به دولت

آقای محمد رضا شریفی معاونت مردم به مردم

آقای مجتبی یزدانی معاونت شهرستان ها

آقای محمود دیانت معاونت حقوقی ، بازرسی وصیانت

سرکار خانم حجازی معاونت بانوان