امربه معروف ونهی ازمنکر درتمام ابعاد جامعه ودر مسائل اقتصادی،اجتماعی، سیاسی، اخلاقی کاربرد اساسی دارد.

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان؛جلسه مشترک مجمع رهروان وسازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با موضوع همکاری در نظارت بر کا لاهای اساسی وکشاورزی برگزار گردید   در این جلسه ازسوی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان مطرح شد:امربه معروف ونهی ازمنکر درتمام ابعاد درمسائل […]

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان؛جلسه مشترک مجمع رهروان وسازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با موضوع همکاری در نظارت بر کا لاهای اساسی وکشاورزی برگزار گردید

 

در این جلسه ازسوی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان مطرح شد:امربه معروف ونهی ازمنکر درتمام ابعاد درمسائل اقتصادی،اجتماعی، سیاسی، اخلاقی کاربرد اساسی دارد واینکه تانام این دوفریضه می آید فورا ذهن ها به سمت سوی عفاف وحجاب می رود ظلم به این دوفریضه می باشد.

 

قرارگاه اقتصادی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان باتمام توان آمادگی خود را جهت همکاری باسازمان جهادکشاورزی دربازرسی ونظارت برحوزه کالاهای اساسی وکشاورزی ازتولید،توزیع تامصرف رابرای مبارزه با احتکار کم فروشی وگران فروشی اعلام می دارد.

 

دکتر شریفی معاونت توسعه بازرگانی وصنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت: باتوجه به مسئولیت  نظارت جهادکشاورزی بر حوزه کالاهای اساسی وکشاورزی ازتولید تامصرف نیاز به همکاری نهادهای مردمی می باشد تا باگزارشات وحضور میدانی بتوانیم جلو احتکار، قاچاق و کم فروشی سودجویان را بگیریم.

وی تصریح کرد: مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان توان بسیار خوبی رادارد که دراین خصوص مارا دراین امرخطیر یاری نماید وآمادگی هرگونه همکاری رابااین نهاد انقلابی داریم.

 

لازم بذکر است دراین جلسه مصوب شد تفاهم نامه همکاری فی مابین مجمع و جهاد کشاورزی استان در جهت امید بخشی به مردم در راستای وظایف جهاد کشاورزی،نظارت وبازرسی بر کالاهای اساسی وکشاورزی ومبارزه با فساداقتصادی به امضاء طرفین برسد.