آیت الله مهدوی: در جهت حمایت از آمرین به معروف باید دفتر حمایت در دادگستری فعال شود.

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان ؛ اعضای مجمع با حضرت آیت اله مهدوی نماینده مردم استان اصفهان درمجلس خبرگان رهبری دیدار کردند. در این دیدار حضرت آیت الله مهدوی توصیه هایی را در پیشبرد فعالیت ها به اعضای مجمع بیان نمودند: استفاده ازظرفیت هابرای احیای فریضتین امربه […]

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان ؛ اعضای مجمع با حضرت آیت اله مهدوی نماینده مردم استان اصفهان درمجلس خبرگان رهبری دیدار کردند.

در این دیدار حضرت آیت الله مهدوی توصیه هایی را در پیشبرد فعالیت ها به اعضای مجمع بیان نمودند:

استفاده ازظرفیت هابرای احیای فریضتین امربه معروف ونهی ازمنکر

پیگیری فعال نمودن دفتر حمایت ازآمرین به معروف با همکاری دادگستری استان اصفهان

باتوجه به هجمه دشمن شروع حرکت های جدید درمقابله بادشمن ومبارزه بافساد

دراین دیدار که محمدرضامسقطیان معاون هماهنگ کننده ودکتر محمدرضا یوسفی رئیس مرکز مطالعات مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان حضورداشتند گزارشی ازفعالیت های مجمع را ارائه نمودند.