تجلیل از ۵۰سراکیپ ناظران مجمع رهروان و پلیس امنیت اخلاقی استان

مراسم تجلیل از سراکیپهای ناظران خواهر مجمع رهروان امربه معروف و نهی ازمنکر استان وپلیس امنیت اخلاقی انتظامی استان دراین جلسه جناب حسینی ریاست پلیس امنیت اخلاقی استان به عملکرد همراه با مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان پرداختند سردار هاشمی فر جانشین انتظامی استان همدلی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر […]

مراسم تجلیل از سراکیپهای ناظران خواهر مجمع رهروان امربه معروف و نهی ازمنکر استان وپلیس امنیت اخلاقی انتظامی استان

دراین جلسه جناب حسینی ریاست پلیس امنیت اخلاقی استان به عملکرد همراه با مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان پرداختند

سردار هاشمی فر جانشین انتظامی استان همدلی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر و پلیس در استان زبانزد خاص وعام است.

حجت الاسلام صادق زاده :ما به همکاری با پلیس وحمایت از این نهاد مقدس به جد ادامه خواهیم داد.