عملکرد نوروزی مجمع رهروان امربه معروف و نهی از منکر استان اصفهان ۱۴۰۱

عملکرد نوروزی مجمع رهروان امربه معروف و نهی از منکر استان اصفهان ۱۴۰۱ راه اندازی طرح سلمان محمدی صلی الله علیه وآله با همکاری پلیس وبسیج و شهرداری در ۲۰نقطه گردشگری اصفهان و ۲۰شهرستان استان   دراین طرح بیش از ۵۲۰۰گفتگوی دینی با هدف ارتباط با خانواده ها ورفع شبهه و پاسخ به سوالات در […]

عملکرد نوروزی مجمع رهروان امربه معروف و نهی از منکر استان اصفهان ۱۴۰۱

 • راه اندازی طرح سلمان محمدی صلی الله علیه وآله با همکاری پلیس وبسیج و شهرداری در ۲۰نقطه گردشگری اصفهان و ۲۰شهرستان استان

 

 • دراین طرح بیش از ۵۲۰۰گفتگوی دینی با هدف ارتباط با خانواده ها ورفع شبهه و پاسخ به سوالات در غالب جهاد تبیین انجام شد.
 • حضور ۵۰کارشناس روحانی درطرح جهاد تبیین درطرح سلمان محمدی درنقاط مختلف
 • ایجادایستگاه تذکر لسانی در میدان امام و چندین نقطه دیگر با حضور بیش از ۱۵۰نفر از ناظران داوطلب مجمع
 • دراین طرح بیش از ۱۲هزار تذکر لسانی توسط نیروها داده شد.
 • ایجاد ایستگاههای فرهنگی درگذر چهار باغ و میدان امام با حضور خواهران نوجوان بمنظور ترویج فرهنگ اسلامی

 

 • اهدا بیش از ۱۰۰جایزه با رویکرد فرهنگی
 • حضور بیش از ۵۰نیروی برادر و خواهر ناظر در میدان امام و همکاری در طرحهای پلیس امنیت اخلاقی وتذکرلسانی وامربه معروف و نهی ازمنکر
 • برگزاری طرح سلمان محمدی صلی الله علیه و آله وتذکر لسانی با همکاری مدیر و پلیس وسپاه فرودگاه
 • دراین برنامه بیش از ۲۰۰۰تذکر لسانی وانجام ۱۲۰مورد مشاوره وگفتگوی دینی با حضور کارشناسان دینی انجام شد.
 • توزیع بیش از ۵۰هزار بورشور سبک زندگی ایرانی اسلامی و برگزاری مسابقه امربه معروف ونهی ازمنکر
 • توزیع کتابهای مختلف در زمینه امام حسین علیه السلام،شهدای دفاع مقدس،و پازل آرامش وکتابهای پیرامون کودکان و نوجوانان
 • بیش از ۵۰۰کتاب متنوع به افراد پس از برنامه های مختلف اهدا گردید
 • برگزاری دهها جلسه پیرامون آسیب شناسی برنامه ها و تعامل سازنده با سایر نهادها
 • حضور مسولان عالی اجرایی استان و انتظامی و قضایی از برنامه های نوروز مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر