مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان/مجمع برتر

✳️انتخاب مجمع رهروان امربه معروف و نهی ازمنکر استان بعنوان مجمع نمونه در کشورشد ((همایش کشوری مجمع رهروان امربه معروف و نهی ازمنکر در پایان اسفند ماه۱۴۰۰ تهران)) حجت الاسلام والمسلمین صادق زاده باتوجه به فعالیتهای موثر درزمینه فریضتین نمونه کشوری در عرصه امربه معروف و نهی ازمنکر شناخته شد. لوح تقدیرایشان به نماینده حاضر […]

✳️انتخاب مجمع رهروان امربه معروف و نهی ازمنکر استان بعنوان مجمع نمونه در کشورشد
((همایش کشوری مجمع رهروان امربه معروف و نهی ازمنکر در پایان اسفند ماه۱۴۰۰ تهران))

حجت الاسلام والمسلمین صادق زاده باتوجه به فعالیتهای موثر درزمینه فریضتین نمونه کشوری در عرصه امربه معروف و نهی ازمنکر شناخته شد.

لوح تقدیرایشان به نماینده حاضر در همایش ملی جناب آقای مسقطیان معاون هماهنگ کننده مجمع رهروان استان تحویل داده شد.

👈🔸این لوح تقدیر بدست ریاست مجمع رهروان امربه معروف و نهی ازمنکر استان سرداراستکی به حجت الاسلام صادق زاده تقدیم شد.

✅روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف و نهی ازمنکر مراتب تقدیر وآرزوی موفقیت برای ایشان دارد.