بازدید میدانی استاندار از فعالیتهای فرهنگی وطرح سلمان محمدی صلی الله علیه و آله

بازدید میدانی استاندار از فعالیتهای فرهنگی وطرح سلمان محمدی صلی الله علیه و آله درگذرفرهنگی چهارباغ   دکتر مرتضوی: نسبت به محتوای کتاب های کودکان دقت لازم باشد و فرهنگ دینی بازبان گویای کودکان بیان شود. گفتگوی صمیمانه با میهمانان نوروزی وعوامل اجرای طرح،کارشناسان ومردم بصورت مستقیم از برنامه‌های بازدید میدانی استاندار بود. لازم به […]

بازدید میدانی استاندار از فعالیتهای فرهنگی وطرح سلمان محمدی صلی الله علیه و آله درگذرفرهنگی چهارباغ

 

دکتر مرتضوی: نسبت به محتوای کتاب های کودکان دقت لازم باشد و فرهنگ دینی بازبان گویای کودکان بیان شود.

گفتگوی صمیمانه با میهمانان نوروزی وعوامل اجرای طرح،کارشناسان ومردم بصورت مستقیم از برنامه‌های بازدید میدانی استاندار بود.

لازم به ذکر است طرح فرهنگی سلمان محمدی صلی آله علیه و آله در ۲۰نقطه گردشگری اصفهان وبیست شهرستان استان اصفهان بارویکرد جهادتبیین بمنظور صیانت وتببین قانونمداری.ارزشهای دینی .مباحث سلامت با حضور کارشناسان و روحانیان درحال برگزاری است

این طرح با مشارکت دستگاههای ذیل درحال اجراست
???

?استانداری استان اصفهان،
?پلیس امنیت اخلاقی،انتظامی استان،
?مجمع رهروان امربه معروف استان،
?بسیج سپاه صاحب الزمان عجل الله
?شهرداری اصفهان