حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد

حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد ✅۹ دی، روز خروش ملت ایران و آشکار ساختن خشم مقدس در برابر اهانت‌ها و حرمت شکنی‌های عده‌ای غافل ویامزدور وابسته به اجانب نسبت به مقدسات درروزعاشورای حسینی است در روز نهم دی ماه ۱۳۸۸مشروعیت سیاسی نظام اسلامی ایران باردیگرباحضورخودجوش ده‌هامیلیونی مردم انقلابی […]

حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد
✅۹ دی، روز خروش ملت ایران و آشکار ساختن خشم مقدس در برابر اهانت‌ها و حرمت شکنی‌های عده‌ای غافل ویامزدور وابسته به اجانب نسبت به مقدسات درروزعاشورای حسینی است
در روز نهم دی ماه ۱۳۸۸مشروعیت سیاسی نظام اسلامی ایران باردیگرباحضورخودجوش ده‌هامیلیونی مردم انقلابی وولایتمدارایران اسلامی به جهانیان اعلام شد
مردم دراین روز،تیرخلاص رابه سران فتنه شلیک و پشتِ پیکرِ نامبارک فتنه را به خاک مالیدند و در واقع با نه گفتن ملت ایران به سران فتنه و آری گفتن به نظام اسلامی وبیعت مجدد مردم با آرمان‌های والای حضرت امام خمینی(ره)ورهبر فرزانه انقلاب اسلامی بصیرت خود را به نمایش گذاشتند
روز نهم دی،روزی است که مردم ایران نشان دادند دشمنان خودوانقلاب خودرابه خوبی می‌شناسند و هرگز فریب حیله‌ها ونیرنگ‌های آنان را نمی‌خورند. روز نهم دی روزی است که مردم ایران نشان دادند که بابصیرتند ودرمیان گرد و غباری که فتنه گران به پا کرده اند، هرگز، نه راه را گم می‌کنند و نه دست از راهبر واقعی که همانا ولایت فقیه است، بر می‌دارند.

روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی ازمنکر استان اصفهان