جانشین مرزبانی هرمزگان به نشان سرداری نائل شد

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از بندرعباس، با موافقت و تصویب فرمانده معظم کل قوا، طی مراسمی درجه سرتیپ دومی به عبداله لشکری جانشین مرزبانی هرمزگان توسط سردار حسین اشتری فرمانده ناجا، اعطاء شد.  سردار حسین لشکری در حوزه مرزبانی هرمزگان ضمن انجام دقیق […]

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از خبرگزاری فارس از بندرعباس، با موافقت و تصویب فرمانده معظم کل قوا، طی مراسمی درجه سرتیپ دومی به عبداله لشکری جانشین مرزبانی هرمزگان توسط سردار حسین اشتری فرمانده ناجا، اعطاء شد. 

سردار حسین لشکری در حوزه مرزبانی هرمزگان ضمن انجام دقیق مأموریت‌های محموله، مبتکر طرح‌های مختلفی نیز بود.

اکنون سردار حسین دهکی فرمانده مرزبانی هرمزگان است.