رئیس جدید سازمان اموال تملیکی کشور منصوب شد (+تصویر حکم)

وزیر اقتصاد در حکمی رئیس جدید سازمان اموال تملیکی کشور را منصوب کرد. به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از عصر ایران، بر اساس حکم سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید عبدالمجید اجتهادی به عنوان رئیس جدید سازمان امور تملیکی کشور منصوب شد. اجتهادی […]

رئیس جدید سازمان اموال تملیکی کشور منصوب شد (+تصویر حکم)وزیر اقتصاد در حکمی رئیس جدید سازمان اموال تملیکی کشور را منصوب کرد.

به گزارش مجمع رهروان امر به معروف ونهی از منکر استان اصفهان به نقل از عصر ایران، بر اساس حکم سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید عبدالمجید اجتهادی به عنوان رئیس جدید سازمان امور تملیکی کشور منصوب شد. اجتهادی پیش از این مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی بود.

تصور حکم وزیر اقتصاد در انتصاب رئیس جدید سازمان اموال تملیکی کشور 

رئیس جدید سازمان اموال تملیکی کشور منصوب شد (+تصویر حکم)