آمران به معروف اصفهان به‌همراه پلیس امنیت اخلاقی در پارک‌ها و مراکز گردشگری حضور می‌یابند

جانشین مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفت: آمران به معروف اصفهان از اواسط این هفته به‌صورت مستمر با کمک پلیس امنیت اخلاقی در پارک‌ها و مراکز گردشگری حضور می‌یابند. به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان؛حجت‌الاسلام حمیدرضا صادق‌زاده جانشین مجمع رهروان امربه معروف […]

جانشین مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان گفت: آمران به معروف اصفهان از اواسط این هفته به‌صورت مستمر با کمک پلیس امنیت اخلاقی در پارک‌ها و مراکز گردشگری حضور می‌یابند.

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان؛حجت‌الاسلام حمیدرضا صادق‌زاده جانشین مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم دراصفهان، با بیان اینکه براساس اساس‌نامه تذکر لسانی یکی از وظایف مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر است، اظهار داشت: یکی از مسائلی که امروزه در جامعه مورد غفلت واقع شده ناهنجاری‌های ظاهری است. زمانی که در مورد حجاب و عفاف صحبت می‌شود گاهی یک نفر حجاب ضعیفی دارد یا کم‌حجاب است ولی در حال حاضر متاسفانه برخی از افراد تظاهر به بی‌بند و باری و ترویج آن می‌کنند.

جانشین مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان افزود: مجمع رهروان طبق اساس‌نامه موظف به تذکر لسانی در مراکز گردشگری‌، پارک‌ها و تفرج‌گاه‌ها است. در برنامه یاوران معروف ۵۰۰ نیرو در زمان‌های مختلف در اماکن مذکور اقدام به تذکر لسانی به افراد بی‌بند و بار و کسانی که بی‌بند و باری را ترویج می‌دهند، می‌پردازند. در گذشته هم، مباحث نظارتی و تذکری را در موارد بهداشتی، نظارت بر اصناف و بازار داشتیم و اکنون با توجه به غفلت دستگاه‌های فرهنگی رویکرد ما تذکر در موضوعات ناهنجاری‌های ظاهری است.

صادق‌زاده افزود: عده‌ای می‌گویند به جای این کارها دنبال رفع مشکلات اصفهان از جمله زاینده‌رود، آلودگی، فرونشست، خشکسالی و گرانی باشید، در پاسخ به آن‌ها گفته می‌شود که هر چیزی در جای خودش باید دنبال شود، مجمع رهروان و شخص بنده در موضوع زاینده‌رود بیشترین پیگیری را داشتیم و همچنین موارد گرانی بازار و بهداشتی را دنبال کرده و می‌کنیم. این نیست که از مسائل ظاهری غفلت کنیم، پارک‌ها که فضای خصوصی خانه نیستند که بعضی افراد هر طور که بخواهند لباس بپوشند باید به قانون احترام گذاشت.

جانشین مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان با بیان اینکه آمران به معروف از اواسط این هفته به‌صورت مستمر با کمک پلیس امنیت اخلاقی در پارک‌ها و مراکز گردشگری حضور می‌یابند، گفت: این آمران براساس اساس‌نامه موضوع ناهنجاری‌های ظاهری را پیگیری می‌کنند، تذکر می‌دهند، بسته ارشاد دارند و دستگاه‌های فرهنگی موظف به ایجاد زمینه‌های فرهنگی و ارشادی هستند. طبق هماهنگی با دادستان اصفهان برنامه تذکر لسانی آمران به معروف تحت حمایت دادگستری است که قانون از آن‌ها حمایت می‌کند و نیروها با برنامه‌ریزی و همکاری با پلیس امنیت اخلاقی، دادگستری و دادستانی طرح را به صورت مستمر اجرا می‌کنند.