نهضت مبارزه با اعتیادبامحوریت مساجد اجرایی می شود.

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان؛جلسه مشترک ربیس پلیس موادمخدر کشور و ریاست واعضای قرارگاه مهروامید مساجد مجمع رهروان امربه معروف و نهی ازمنکر برگزار گردید. دی این جلسه حجت‌الاسلام صادق زاده رئیس قرارگاه مهروامید مساجد اظهار داشت:پلیس در زمینه مبارزه با مواد مخدر اقدامات ارزشمند داشته ودرهمه […]

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان؛جلسه مشترک ربیس پلیس موادمخدر کشور و ریاست واعضای قرارگاه مهروامید مساجد مجمع رهروان امربه معروف و نهی ازمنکر برگزار گردید.

دی این جلسه حجت‌الاسلام صادق زاده رئیس قرارگاه مهروامید مساجد اظهار داشت:پلیس در زمینه مبارزه با مواد مخدر اقدامات ارزشمند داشته ودرهمه کشور های دیگرزبان زداست.

وی تصریح کرد: شهدای ناجادرخصوص مبارزه با مواد مخدر باید برای جوانان شناخته شوند.

🔸سردار کریمی رئیس پلیس میارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی کشور اظهار داشت:براساس منویات امام خامنه‌ای و دستورات فرماندهی ناجا پرسنل ما تا پای جان در خصوص مبارزه با مواد مخدر ایستاده‌اند واین مطلب را به منصه ظهور گذاشتند.

وی افزود: توسعه فعالیت‌های مبارزه با پدیده اعتیاد بامحوریت مساجد در جامعه یکی از مهم ترین برنامه هاست وباید در اولویت قرارگیرد.

 

لازم به ذکر است در پایان این جلسه از نمایشگاه دست آوردها ،فعالیت ها وبرنامه های مبارزه بامواد مخدر بازدید بعمل آمد.