((تذکر مکتوب مرحله اول جهت نظارت همگانی)) درامرسلامتی،بهداشت جسم و روح توسط هزارناظر مجمع رهروان امربه معروف استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان؛باتوجه به اساسنامه مجمع رهروان امربه معروف و نهی ازمنکر استان ناظران سلامت مجمع با حضوردر اماکن عمومی پیگیر مباحث سلامت ورعایت پروتکل های بهداشتی می شوند. در این طرح ناظران سلامت با حضور مرتب در کلیه اماکن عمومی نسبت به رعایت پروتکل […]

به گزارش روابط عمومی مجمع رهروان امربه معروف ونهی از منکر استان اصفهان؛باتوجه به اساسنامه مجمع رهروان امربه معروف و نهی ازمنکر استان ناظران سلامت مجمع با حضوردر اماکن عمومی پیگیر مباحث سلامت ورعایت پروتکل های بهداشتی می شوند.

در این طرح ناظران سلامت با حضور مرتب در کلیه اماکن عمومی نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی،وسلامت جسم وروح افراد ومباحث فرهنگی واخلاقی ،انصاف و تکریم ارباب رجوع و گران‌فروشی  نظارت می کنند.وتذکرات وتشویق مرحله اول مکتوب را درصورت رویت عنوان می دارند.

دراین طرح دونوع دفترچه تذکر وتشویق درشش بند اول عدم رعایت پروتکل های بهداشتی.دوم.عدم رعایت مباحث اقتصادی واصناف وشرکت ها.سوم.عدم رعایت محیط زیست در همه موارد.چهارم عدم رعایت موازین شرعی و قانونی وعدم رعایت مباحث اعتقادی در مدارس و دانشگاه‌ها وعدم رعایت موازین اخلاقی می باشد ونیز دفترچه تشویق نامه که جداگانه می باشد

نظارت بازرسین  مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان ازاول شهریور در حال انجام است.

قرارگاه یاوران معروف متولی انجام این حرکت ایجابی می باشد.البته در مراحل بعدی تذکر با هماهنگی دستگاههای نظارتی اقدام لازم انجام می گردد.